Նորություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

25.05.2020

Սույնով տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ 2020 թվականի հունիսի 1-ին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն նախատեսում է տեղաբաշխել անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի երեք թողարկումներ:

Պարտատոմսերը թողարկվում են ՀՀ դրամով (անվանական արժեքը` 50,000), ԱՄՆ դոլարով (անվանական արժեքը` 100) և եվրոյով (անվանական արժեքը` 100) համապատասխանաբար` հինգ, վեց և հինգ տարի մարման ժամկետներով, 9.00%, 6.00% և 3.50% արժեկտրոնային եկամտաբերությամբ, արժեկտրոնի վճարման կիսամյակային պարբերականությամբ:

Տեղաբաշխման ծավալը (անվանական)` 10 մլրդ ՀՀ դրամ, 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար և 10 միլիոն եվրո (եվրոյով արտահայտված պարտատոմսերի պարագայում առաջին փուլով տեղաբաշխվելու է ընդհանուր թողարկված ծավալից 5 մլն անվանական ծավալով):

ՀՀ դրամովարտահայտված պարտատոմսերի տեղաբաշխումը տեղի է ունենալու 01.06.2020թ. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման հարթակում, ստանդարտ փակ աճուրդի միջոցով: Պարտատոմսի տեղաբաշխման նվազագույն գինը 50,000 դրամ է (առավելագույն եկամտաբերությունը 9 տոկոս): Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է Բորսայի պաշտոնական կայքում՝ www.amx.am։Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել Բորսայի անդամների միջոցով՝ վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով արտահայտված պարտատոմսերը տեղաբաշխվելու են հրապարակային տեղաբաշխման եղանակով, համապատասխան հայտը Բանկ ներկայացնելու միջոցով: Հայտերի ընդունման ժամանակահատված` 01.06.2020թ. 10:00-ից մինչև 01.07.2020թ. ժամը 16:30:

Ազդագրի էլեկտրոնային տարբերակը ինչպես նաև Պարտատոմսերի տեղաբաշխման հիմնական պայմանները տեղադրված են «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի պաշտոնական ինտերնետային կայք էջում,www.armswissbank.am հասցեով:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխմանը մասնակցել ցանկացողները կարող են դիմել «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ՝ հետևյալ հեռախոսահամարներով. (+37460) 757001, (+37411) 757001

Ազդագիր

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Խորհրդի որոշում

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Տնօրինության որոշում

ՀՀ Կենտրոնական Բանկի որոշում

Հայաստանի Ֆոնդային Բորսայի որոշում

Պարտատոմսերի թողարկման պայմաններ AMD

Պարտատոմսերի թողարկման պայմաններ EUR

Պարտատոմսերի թողարկման պայմաններ USD


Բոլոր Նորությունները

Ֆինանսավորման անհրաժեշտության դեպքում խնդրում ենք լրացնել ստորև ներկայացված էլեկտոնային հայտը:

Ձեր էլ. փոստը չի հրապարակվելու
Պարտադիր դաշտերը նշված են*

   Գումարը և արժույթը *  Վարկի օգտագործման նպատակը * 
Մուտքագրեք կոդը:Մեր մասնագետները մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կապ կհաստատեն Ձեզ հետ` ծրագրի մանրամասն ներկայացման, լրացուցիչ տվյալների ճշտման և հայտին հետագա ընթացք տալու նպատակով: 

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել Վարկավորման դեպարտամենտ 060-757-000 (ներքին 154,161,136, 218)