Հաշվեկշիռ
III | 2020 |  336.2 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
III | 2020 |  415 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
III | 2020 |  424.5 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
III | 2020 |  530.3 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
III | 2020 |  402.5 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
III | 2020 |  330.4 KB   download PDF file