Հաշվեկշիռ
IV | 2019 |  348.6 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
IV | 2019 |  414.6 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
IV | 2019 |  496.8 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
IV | 2019 |  548.2 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
IV | 2019 |  394.7 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
IV | 2019 |  542.2 KB   download PDF file