Հաշվեկշիռ
III | 2019 |  540.3 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
III | 2019 |  676 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
III | 2019 |  805.5 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
III | 2019 |  887.4 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
III | 2019 |  625.3 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
III | 2019 |  318.5 KB   download PDF file