Հաշվեկշիռ
II | 2020 |  327.7 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
II | 2020 |  377.2 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
II | 2020 |  374.8 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
II | 2020 |  484.8 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
II | 2020 |  369.8 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
II | 2020 |  320.1 KB   download PDF file