Հաշվեկշիռ
I | 2020 |  346.6 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
I | 2020 |  95.2 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
I | 2020 |  418.3 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
I | 2020 |  471.9 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
I | 2020 |  63.9 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
I | 2020 |  423.5 KB   download PDF file