Գործընկերներ

Գործընկերներ

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ (ՎԶԵԲ)
Ասիական զարգացման բանկ (ԱԶԲ)
Եվրոպական ներդրումային բանկ
KfW Բանկ
Միջազգային ներդրումային բանկ
Ռեսփոնսըբիլիթի ինվեսթմենթ ԱԳ
Կանաչ կլիմայի ֆոնդ
Եվրասիական զարգացման բանկ (ԵԱԶԲ)
«Գերմանահայկական հիմնադրամ» ծրագրի կառավարման գրասենյակ պետական հիմնարկ (ԳՀՀ)
Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն (ՓՄՁ ԶԱԿ)
Բնակարան երիտասարդներին ՎՎԿ ՓԲԸ
Ազգային հիփոթեքային ընկերություն ՎՎԿ ՓԲԸ
Արմենիան Լիզինգ Քամփնի
Հայաստանում գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման հիմնադրամ (FREDA)
Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն (ՀԱԱԳ)
Ամերիկայի առևտրի պալատը Հայաստանում (AMCHAM)
Եվրոպական բիզնես ասոցիացիա
Համաշխարհային միջբանկային ֆինանսական հեռահաղորդակցման ընկերություն (SWIFT)
Առաջատար ֆակտորինգային կազմակերպությունների միջազգային ցանց (FCI)
Արմենիան քարդ
(ԱՐՔԱ)
«ՖԻՆԱՐՄ» ֆինանսական շուկայի մասնակիցների ասոցիացիա
Հայաստանի Բանկերի Միություն (ՀԲՄ)
Հայաստանի ֆոնդային
բորսա
Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա
ԱՔՌԱ
վարկային
բյուրո
(ԱՔՌԱ)
Հայ-Շվեցարական Առևտրի պալատ
*Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: