Առք Վաճառք
USD - -
EUR - -
CHF - -
GBP - -
RUB - -
CNY - -
AED - -
GEL - -
XAU - -

27.03.2023թ.-ից սկսած Բանկն իրականացնում է կանխիկ փոխարկային գործառնություններ նաև ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար:

*100,000,000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք գումարից ավել գործարք կնքելու դեպքում՝ փոխարժեքները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով:

** Հարգելի հաճախորդ, Բանկի կողմից հայտարարաված արտարժույթի և ոսկու առք/վաճառքի փոխարժեքները կարող են գործարք կատարելու համար հիմք հանդիսանալ միայն տվյալ պահին հաճախորդի հաշվին համապատասխան գումարի առկայության պարագայում և հաճախորդի կողմից բանկի հետ նախօրոք գրավոր համաձայնեցված կապի միջոցով (ինտերնետ-բանկ, բանկ հաճախորդ, սպասարկման համար նախատեսված վայրում հաճախորդի ֆիզիկապես ներկա գտնվելը) փոխարկման հայտի (պայմանագրի) ստորագրումը: Այլ կապի միջոցներով (հեռախոս) բանկը փոխարկային հայտեր (պայմանագրեր) չի կնքում:

  Առք Վաճառք
USD - -
EUR - -
CHF - -
GBP - -
RUB - -
GEL - -

27.03.2023թ.-ից սկսած Բանկն իրականացնում է կանխիկ փոխարկային գործառնություններ նաև ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար:

Բանկը մինչև 2006թ․ թողարկված 100 ԱՄՆ դոլարանոց թղթադրամների համար սահմանում է օրական ԱՆՎՃԱՐ 1,000 ԱՄՆ դոլար կանխիկ մուտքի կամ փոխարկման սահմանաչափ յուրաքանչյուր հաշվետեր հաճախորդի համար:
Մինչև 2006թ․ թողարկված 100 ԱՄՆ դոլարանոց թղթադրամների համար ոչ հաշվետեր հաճախորդների կողմից փոխարկում իրականացնելիս շարունակելու է գործել 0.7% միջնորդավճարը:

*100,000,000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք գումարից ավել գործարք կնքելու դեպքում՝ փոխարժեքները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով:

**Հարգելի հաճախորդ, Բանկի կողմից հայտարարաված արտարժույթի և ոսկու առք/վաճառքի փոխարժեքները կարող են գործարք կատարելու համար հիմք հանդիսանալ միայն տվյալ պահին հաճախորդի հաշվին համապատասխան գումարի առկայության պարագայում և հաճախորդի կողմից բանկի հետ նախօրոք գրավոր համաձայնեցված կապի միջոցով (ինտերնետ-բանկ, բանկ հաճախորդ, սպասարկման համար նախատեսված վայրում հաճախորդի ֆիզիկապես ներկա գտնվելը) փոխարկման հայտի (պայմանագրի) ստորագրումը: Այլ կապի միջոցներով (հեռախոս) բանկը փոխարկային հայտեր (պայմանագրեր) չի կնքում:

  Քաշ Վաճառքի գին
Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ - -
Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ - -

Ավելին


27.03.2023թ.-ից սկսած Բանկն իրականացնում է կանխիկ փոխարկային գործառնություններ նաև ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար:

**Հարգելի հաճախորդ, Բանկի կողմից հայտարարաված արտարժույթի և ոսկու առք/վաճառքի փոխարժեքները կարող են գործարք կատարելու համար հիմք հանդիսանալ միայն տվյալ պահին հաճախորդի հաշվին համապատասխան գումարի առկայության պարագայում և հաճախորդի կողմից բանկի հետ նախօրոք գրավոր համաձայնեցված կապի միջոցով (ինտերնետ-բանկ, բանկ հաճախորդ, սպասարկման համար նախատեսված վայրում հաճախորդի ֆիզիկապես ներկա գտնվելը) փոխարկման հայտի (պայմանագրի) ստորագրումը: Այլ կապի միջոցներով (հեռախոս) բանկը փոխարկային հայտեր (պայմանագրեր) չի կնքում:


ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐ
Gold - -
Oil - -

Աղբյուր Bloomberg

DJIA - -
DAX - -
NIKKEI 225 - -

Աղբյուր Bloomberg

Fed (USA) -
ECB (EU) -
LIBOR 3m USD - -
EURIBOR 3m - -

Աղբյուր Bloomberg

*Ֆինանսական Շուկաներ հատվածում հրապարակվող սույն ֆինանսական գործիքների գնանշումները կրում են տեղեկատվական, ուղղորդիչ բնույթ: Գործարք իրականացնելու համար դրանք օֆերտա/ներ/ չեն և չեն կարող հիմք հանդիսանալ բանկի հետ գործարք իրականացնելու համար: Արտարժույթի և այլ ֆինանսական ակտիվների առք ու վաճառքի բանկի փոխարժեքները և պայմանները հրապարակված են բանկի կայքի ԱՆԿԱՆԽԻԿ (փոխարժեքներ) ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ, ԿԱՆԽԻԿ (փոխարժեքներ) ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ փոխարժեքներ և Ոսկու ՎԱՃԱՌՔԻ ԳԻՆ հատվածում:

Վարկեր / Ավանդներ (30.09.2022 13:25)
Բիզնեսի զարգացման վարկեր
Սկսած 7.75% տարեկան տոկոսադրույք և մինչև 144 ամիս մարման ժամանակաշրջան
Առևտրի ֆինանսավորում
Սկսած 6.50 % տարեկան տոկոսադրույք  և մինչև 24  ամիս մարման ժամանակաշրջան
Անշարժ գույքի ձեռքբերում կամ վերանորոգում
3.00%-13% տարեկան տոկոսադրույք  և մինչև  240 ամիս մարման ժամանակաշրջան (Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք` 3.34%-17,71%)
Ստանդարտ ավանդի պայմաններ
Կորպորատիվ հաճախորդների համար
Արժույթ Նվազագույն ավանդի չափ Պայմաններ
368-732 օր
733-1095 օր
AMD 5,000,000 10.00% 10.25%
USD 10,000 3.75% 4.00%
EUR 50,000 2.00% 2.50%
RUB 1,000,000 6.50% 6.50%
Ակրեդիտիվներ Մինչև 2% տարեկան տոկոսադրույք և մինչև 36 ամիս մարման ժամանակաշրջան
Երաշխիքներ Մինչև 2% տարեկան տոկոսադրույք և մինչև 36 ամիս մարման ժամանակաշրջան
Ներմուծման/արտահանման ֆինանսավորում Սկսած 7.25% տարեկան տոկոսադրույքից և մինչև 24 ամիս մարման ժամանակաշրջան
Թողարկումներ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅՈՒՄ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՎԵՐՋԻՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԳՆԱՆՇՈՒՄՆԵՐ
  ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ ԱՐԺՈՒՅԹ Առք(%) Վաճառք(%)
SWISB9 22.11.2024 ԱՄՆ դոլար 3.50 3.34
SWISB8 24.05.2025 ԱՄՆ դոլար 4.63 4.48
SWISB2A 02.05.2025 ԱՄՆ դոլար 4.50 4.29
SWISBC 01.06.2025 ՀՀ դրամ 9.87 9.40
SWISBD 01.06.2026 ԱՄՆ դոլար 4.90 4.67
SWISBE 01.06.2025 Եվրո 3.17 3.02
SWISBF 28.09.2026 ՀՀ դրամ 8.45 8.05
SWISBH 01.06.2027 ՀՀ դրամ 10.06 9.60
SWISBI 01.06.2027 ԱՄՆ դոլար 5.35 5.10
SWISBJ 01.06.2027 Եվրո 4.57 4.35
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված պարտատոմսերով գործառնությունների ամփոփ վերլուծական

Բոլոր ԹողարկումներըԹարմացվել է: 05.06.2024 11:58