Հաճախ տրվող հարցեր

Ոչ, ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-ն (այսուհետ Բանկ) չի հանդիսանում շվեյցարական բանկ կամ շվեյցարական բանկի մասնաճյուղ, այլ Բանկը հիմնադրվել և գործունեություն է ծավալում ՀՀ օրենսդրության համաձայն: Բանկի միակ իրական և վերջնական շահառուն հանդիսանում է շվեյցարահայ գործարար Վարտան Սիրմակեսը, ով հանդիսանում է նաև աշխարհահռչակ «Ֆրանկ Մյուլլեր» ժամացույցներ արտադրող ընկերության հիմնադիր և միակ սեփականատեր:

Հաճախորդ դառնալու համար անհրաժեշտ է այցելել կամ զանգահարել Բանկ և ծանոթանալ Բանկի կողմից մատուցվող ծառայություններին ու հաշիվների բացման պայմաններին: Փոխհամաձայնության ձեռք բերման դեպքում` անհատական մենեջերը Ձեզ կներկայացնի հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը :

Բանկի օնլայն բանկային ծառայությունները պաշտպանված են միջազգային ճանաչում ունեցող Symantec SSL անվտանգության գաղտնագրման համակարգով, որը ապահովում է անվտանգության բարձր մակարդակ և հուսալի պաշտպանվածություն:

Մոբայլ Բանկինգ հավելվածից օգտվելու համար դուք պետք է լինեք Բանկի Ինտերնետ-Բանկ համակարգի օգտագործող և կիրառեք նույն օգտագործողի անունն ու գաղտնաբառը (եթե ունեք Մոբայլ Թոքեն, ապա այն կարող եք կիրառել մեկանգամյա գաղտնաբառ գեներացնելու համար): Մոբայլ Բանկինգ հավելվածը օգտագործելու համար անհրաժեշտ է առցանց App Store կամ Google Play Store հարթակներից ներբեռնել հավելվածը և տեղադրել այն ձեր բջջային հեռախոսի կամ պլանշետի մեջ:

Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է վարկեր, վարկային գծեր, օվերդրաֆթ, բանկային երաշխիքներ, ակրեդիտիվ, գնման պատվերի ֆինանսավորում, արտահանման խթանման ֆինանսավորում, նախագծային ֆինանսավորում, ֆակտորինգ և հաճախորդի կարիքներից բխող այլ ծառայություններ, որոնց մասին մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ Բանկի կայքից կամ զանգահարել Բանկի պաշտոնական կապի միջոցներով /հեռախոսահամարներով կամ փոստային հասցեով, այդ թվում՝ հաճախորդների սպասարկման պորտալով նամակ ուղարկել/ կամ այցելել Բանկ:

Հիմնականում Բանկը ֆինանսավորում է միջին և խոշոր ձեռնարկություններին, որոնք ունեն կայուն գործող բիզնես, ձևավորված վարկային պատմություն և բարի համբավ գործարար աշխարհում՝ կապիտալ ներդրումների, էներգաարդյունավետության բարձրացման և/կամ շրջանառու միջոցների համալրման նպատակներով միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ վարկային գործիքների տեսքով, ինչպես նաև առևտրի ֆինանսավորման նպատակով՝ կարճաժամկետ ֆինանսավորման գործիքների տեսքով:

Բանկը սիրով կքննարկի Ձեր նոր նախաձեռնության ֆինանսավորման հարցը, սակայն դրա համար պետք է պահպանված լինեն առնվազն հետևյալ պայմանները՝

  • Նախաձեռնող անձը/անձինք կամ Ներդրողը պետք է բիզնեսի վարման բավականաչափ փորձ ունենա, իսկ վարկային պատմությունը պետք է լինի անթերի:
  • Ներդնողը պատրաստ պետք է լինի սեփական միջոցների հաշվին ֆինանսավորել ծրագրով նախատեսված անհրաժեշտ միջոցների առնվազն 30 տոկոսը:
  • Ներդրողը պետք է Բանկին առաջարկի բավարար ապահովություն (գրավ):

Գրավների ընտրության հարցում Բանկը նախապատվություն է տալիս անշարժ գույքին, արտադրական սարքավորումներին և հոսքային գծերին, տրանսպորտային միջոցներին և տեխնիկային և այլն:

Որպես կանոն Բանկը ինքնուրույն գրավների գնահատում չի իրականացնում, փոխարենը համագործակցում է տվյալ ոլորտում լավագույն փորձին և գիտելիքներին տիրապետող մասնագիտացված մի շարք կազմակերպությունների հետ:

Ֆիզիկական անձանց Բանկը տրամադրում է հիփոթեքային վարկեր առևտրային և բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման և/կամ վերանորոգման/կառուցապատման նպատակով: Հիփոթեքային վարկերը տրամադրվում են ինչպես սեփական միջոցների հաշվին, այնպես էլ ՛՛Ազգային հիփոթեքային ընկերություն՛՛ ՎՎԿ և ՛՛Մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին՛՛ ծրագրերի շրջանակներում:

Սպառողական վարկերը տրամադրվում են բացառապես Բանկի կորպորատիվ հաճախորդներին:

Բանկից վարկ ստանալու համար անրաժեշտ է ներկայացնել վարկային հայտ, իսկ պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը տարբերվում է` կախված վարկատեսակից: Փաստաթղթերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ անհատների վարկավորման և կորպորատիվ հաճախորդների վարկերի պայմանների էջում կամ դիմել Բանկին՝ Բանկի աշխատակիցները սիրով կներկայացնեն Ձեր հուզող ցանկացած հարցի պատասխան:

Ֆակտորինգ կամ դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորում ասելով հասկանում ենք վաճառողի կողմից գնորդի պարտքի ստացման իրավունքի՝ դիսկոնտով (զեղչով) զիջումը Բանկին: Ֆակտորինգի մասին մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ Բանկի կայքից կամ զանգահարել Բանկի պաշտոնական կապի միջոցներով /հեռախոսահամարներով կամ փոստային հասցեով այդ թվում՝ հաճախորդների սպասարկման պորտալով նամակ ուղարկել/ կամ այցելել Բանկ:

Հաճախորդներին ֆակտորինգի և միջազգային առևտրի ֆինանսավորման ծառայությունների շրջանակում Բանկն առաջարկում է ներքին՝ ռեգրեսով և առանց ռեգրեսի ֆակտորինգ, արտահանման և ներմուծման ֆակտորինգ (միջազգային ֆակտորինգ), դեբիտորական պարտքի ֆինանսավորում, նախաարտահանման ֆինանսավորում, ակրեդիտիվ, ինկասո և միջազգային բանկային երաշխիք:

Բանկում, որպես ֆիզիկական անձ, կարող եք ներդնել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով ժամկետային ավանդներ՝ 33-732 օր ժամկետով, իսկ որպես իրավաբանական անձ՝ ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Անգլիական ֆունտ ստեռլինգով և Եվրոյով՝ ժամկետային ավանդներ՝ 1-732 օր ժամկետով: Մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ Բանկի կայքից կամ զանգահարել Բանկի պաշտոնական կապի միջոցներով /հեռախոսահամարներով կամ փոստային հասցեով այդ թվում՝ հաճախորդների սպասարկման պորտալով նամակ ուղարկել/ կամ այցելել Բանկ:

Ժամկետային ավանդ ներդնելու համար առկա են ավանդի նվազագույն ծավալի սահմանափակումներ՝

Ֆիզիկական անձի համարԻրավաբանական անձի համար
ՌԵԶԻԴԵՆՏՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ
AMD 10.000.000 20.000.000AMD 5.000.000
USD 20.000 40.000USD 10.000
EUR 20.000 40.000 EUR 50.000
      GBP 100.000

Բանկում կարող եք ներդնել ստանդարտ, փոփոխական և կուտակային ավանդներ, մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ Բանկի կայքից կամ զանգահարել Բանկի պաշտոնական կապի միջոցներով /հեռախոսահամարներով կամ փոստային հասցեով այդ թվում՝ հաճախորդների սպասարկման պորտալով նամակ ուղարկել/ կամ այցելել Բանկ:

Ֆիզիկական անձ հաճախորդը կարող է վաղաժամկետ լուծել ավանդային պայամանագիրը, իսկ իրավաբանական անձ հաճախորդները կարող են լուծել ավանդային պայմանագիրը Բանկի համաձայնությամբ և ավանդային պայմանագրով սահմանված հիմքերի դեպքում: Ավանդը վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում Բանկը կատարում է վերահաշվարկ՝ ավանդի պայմանագրով նախատեսված կարգով և պայմաններով:

Բանկն առաջարկում է ծառայությունների լայն փաթեթ հաճախորդների տարբեր խմբերին, մասնավորապես՝

Բանկը, արժեթղթերի շուկայում ունենալով ռազմավարական հետաքրքրություններ, թողարկողներին առաջարկում է արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման ծառայությունների ամբողջական փաթեթ, այդ թվում` մասնագիտական խորհրդատվություն, շուկայի վերլուծություն և արժեթղթերի թողարկման հետ կապված ֆինանսական ռիսկերի կառավարում: Տեղաբաշխման ընթացքում Բանկն օգտագործում է զարգացած երկրներում կիրառվող ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, այդ թվում համագործակցում է շուկայի այլ մասնակիցների հետ` տեղաբաշխման սինդիկատ ձևավորելու նպատակով:

Արժեթղթեր ձեռք բերելու համար նախևառաջ անհրաժեշտ է դառնալ Բանկի հաճախորդ և կնքել Բրոքերային ծառայությունների մատուցման պայմանագիր: Այնուհետև, համապատասխան հանձնարարականներ տալու միջոցով կկարողանաք ներդրումներ կատարել Ձեր նախընտրած արժեթղթերում կամ օգտվելով էլետրոնային համակարգի հնարավորությունից նախատեսված ֆոնդային բորսաներում ինքնուրույն տեղադրել արժեթղթերի առքի և վաճառքի հայտեր և կնքել գործարքներ:

Բանկը Ձեզ հնարավորություն է տալիս մուտք գործել մի շարք երկրների արժեթղթերի շուկաներ` Հայաստան, ՌԴ, ԱՄՆ, եվրոպական խոշորագույն բորսաներ: Բանկի հետ Դուք կարող եք ընտրել ներդրումների աշխարհագրությունը և շուկաների տեսակները, որոնք կհամապատախանեն Ձեր ներդրումային ռազմավարությանը: Գործընկերների լայն շրջանակի շնորհիվ Բանկը Ձեզ համար կարող է ձեռք բերել մի շարք երկրների և տնտեսության տարբեր ճյուղերի արժեթղթեր` բաժնետոմսեր, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսեր, ածանցյալ արժեթղթեր, ներդրումային հիմնադրամների փայեր և այլն:

Ներդրումների ռիսկերը որպես կանոն համեմատական են ակնկալվող եկամտաբերությանը: Որքան հուսալի է արժեթուղթը, այնքան ցածր է նրանից ստացվող շահույթը: Միևնույն ժամանակ ռիսկային գործիքները կարող են թույլ տալ կրկնապատկել, նույնիսկ եռապատկել Ձեր ներդրած կապիտալը մի քանի օրվա ընթացքում, սակայն ռիսկն այստեղ կարող է զգալիորեն բարձր լինել: Յուրաքանչյուր ներդրող ինքն է իր համար որոշում ակնկալվող եկամտաբերությունը` կշռված համապատասխան ռիսկով:

Ներդրումային կուտակային գործիքը թույլ է տալիս ներդրողին կատարել երկարաժամկետ խնայողություններ և միաժամանակ այդ խնայողությունները ներդնել հուսալի և բարձր եկամտաբերությամբ պետական պարտատոմսերում: Ընդ որում, ձեռք բերվող պարտատոմսերի եկամտաբերությունը սահմանվում է ներդրում կատարելու վերաբերյալ պայմանագրի կնքման պահին և չի փոփոխվում պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում: Բացի այդ պարտատոմսերից ստացված տոկոսային եկամուտը նույնպես վերաներդրվում է այդ պարտատոմսերում` ապահովելով ներդրման առավել բարձր եկամտաբերություն:

Պլաստիկ քարտեր կարող են ստանալ Բանկի հաշվետեր ֆիզիկական հաճախորդները և իրավաբանական հաճախորդները, նրանց սեփականատերերը և տնօրենները, ովքեր ունեն Բանկի հետ համագործակցության դրական պատմություն: Պլաստիկ քարտերի մասին մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ Բանկի կայքից:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վճարային քարտերը տրամադրվելու են միայն Բանկի հաշվետեր հաճախորդներին, հաճախորդի տվյալները Բանկի տվյալների բազայում թարմացված լինելու պարագայում լրացուցիչ փաստաթղթերի ներկայացման կարիք չի լինի: Հակառակ դեպքում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել Բանկում ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց հաշվի բացման համար պահանջվող փաստաթղթերը: