Հաշվետվություններ

Բանկը հանրության ուշադրությանն է ներկայացնում իր գործունեության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկատվություն:

Եռամսյակային հաշվետվություններ

Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
IV | 2021 |  287.6 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
IV | 2021 |  504.3 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
IV | 2021 |  530 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
IV | 2021 |  425.3 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
IV | 2021 |  419 KB   download PDF file
Հաշվեկշիռ
IV | 2021 |  336.9 KB   download PDF file

Նախկին եռամսյակային հաշվետվություններ


Տարեկան հաշվետվություններ

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ