Հաշվետվություններ

Բանկը հանրության ուշադրությանն է ներկայացնում իր գործունեության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկատվություն:

Եռամսյակային հաշվետվություններ

Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
I | 2022 |  332 KB   download PDF file
Հաշվեկշիռ
I | 2022 |  334.1 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
I | 2022 |  308.3 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
I | 2022 |  368.8 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
I | 2022 |  459.4 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
I | 2022 |  453.6 KB   download PDF file

Նախկին եռամսյակային հաշվետվություններ


Տարեկան հաշվետվություններ

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ