Ապահովագրություն

Հարգելի Հաճախորդ

Սիրով տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ն, նպատակ ունենալով իր Հաճախորդների սպասարկումը դարձնել առավել հարմարավետ և ամբողջական, որպես ապահովագրական գործակալ «Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ-ի, «Լիգա Ինշուրանս» ԱՓԲԸ-ի և «ՌԵԳՈ» ԱՓԲԸ-ի միջոցով մատուցում է ապահովագրության հետևյալ տեսակները այն դեպքերում, որտեղ Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ն հանդես է գալիս որպես շահառու.

  • Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն
  • Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն (բացառությամբ երկաթուղային տրանսպորտի)
  • Հրդեհից, բնական աղետներից և գույքին հասցված այլ վնասներից


Ապահովագրական պայմանագրերը կարող են վերակնքվել կամ վերաձևակերպվել ապահովադրի գրավոր դիմումի հիման վրա՝ համաձայն տվյալ պահին «Նաիրի Ինշուրանս» Ապահովագրական ՍՊԸ-ում, «Լիգա Ինշուրանս» ԱՓԲԸ-ում և «ՌԵԳՈ» ԱՓԲԸ-ում գործող պայմանների:

Մատուցվող ծառայությունների պայմաններին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ ստորև.

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրութան պայմաններ

Ավտոտրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմաններ

Գույքի ապահովագրության կանոններ

Ապահովագրության սակագներ և պայմաններ

Անհրաժեշտ փաստատթղթերի ցանկ

Ավտոմեքենաների կամավոր ապահովագրության պայմաններ (Լիգա Ինշուրանս)

Շինությունների, բնակարանների, տնային և այլ գույքի, գույքի սեփականատերերի (տնօրինողների) քաղաքացիական պատասխանատվության կամավոր ապահովագրության պայմաններ (Լիգա Ինշուրանս)

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրութան պայմաններ (Լիգա Ինշուրանս)

Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության պայմաններ (Լիգա Ինշուրանս)

Արտասահման մեկնողների (աջակցության) ապահովագրության պայմաններ (Լիգա Ինշուրանս)

Ապահովագրության սակագներ և պայմաններ (Լիգա Ինշուրանս)

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրութան պայմաններ (ՌԵՍՈ)

Ավտոտրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմաններ (ՌԵՍՈ)

Գույքի ապահովագրության կանոններ (ՌԵՍՈ)