29.11.2023
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2023 թվականի դեկտեմբերի 4-ից մինչև 2024 թվականի ապրիլի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն նախատեսում է իրականացնել անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխում:27.11.2023
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԸ ՎՃԱՐԵԼ Է ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆ

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2023թ-ի նոյեմբերի 24-ին ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից իրականացվել է AMSWISB28ER2 (USD) տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսի արժեկտրոնի վճարում` անվանական արժեքի 3.25%-ի չափով:01.09.2023
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԻ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՅՈՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ ՑՈՒՑԱԿՎԵԼ ԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅՈՒՄ

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ Գլխավոր տնօրենի 2023 թվականի օգոստոսի 29-ի թիվ ՑՊ-025-08/23 և ՑՊ-026-08/23 որոշումների հիման վրա «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի 6,000,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր անվանական ծավալով, 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով, 48 ամիս շրջանառության ժամկետով, 6% տարեկան արժեկտրոնային տոկոսադրույքով, 60,000 հատ և 8,550,900 եվրո ընդհանուր անվանական ծավալով, 100 եվրո անվանական արժեքով, 48 ամիս շրջանառության ժամկետով, 4.5% տարեկան արժեկտրոնային տոկոսադրույքով, 85,509 հատ արժեկտրոնային պարտատոմսերը 2023թ-ի սեպտեմբերի 1-ից ցուցակվել և ընդգրկվել են պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում, ինչպես նաև ցուցակման պահից թույլատրվել են նշված պարտատոմսերով հասցեական առևտուրը և ռեպո գործարքների կնքումը:31.08.2023
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼ Է 2023Թ-Ի ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղեկացնում ենք, որ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ն որպես թողարկող Բանկ, հրապարակել է 2023թ.-ի առաջին կիսամյակի հաշվետվությունը:22.08.2023
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԸ ՎՃԱՐԵԼ Է ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐ

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2023թ-ի օգոստոսի 22-ին ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից իրականացվել է (AMSWISB29ER0) (USD) տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարում` անվանական արժեքի 1.50%-ի չափով:15.08.2023
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅՈՒՄ ՑՈՒՑԱԿՎԵԼ ԵՆ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԻ ԴՐԱՄԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի ֆոնդային բորսա ԲԲԸ տնօրենի 10/08/2023թ. N ՑՊ-023-08/23 որոշմամբ ցուցակվել է Բանկի կողմից թողարկված AMSWISB2HER1 (ՀՀ դրամ) տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսերի վերաբացված ծավալը` 6 մլրդ ՀՀ դրամ անվանական ծավալով: Որոշումն ուժի մեջ է 15/08/2023թ.-ից:>


02.08.2023
ԱՎԱՐՏՎԵԼ Է ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԻ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՅՈՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ամբողջությամբ տեղաբաշխվել են Բանկի կողմից թողարկված AMSWISB2IER9 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսերը՝ 6,000,000 ԱՄՆ դոլար անվանական ծավալի չափով: Բանկի՝ AMSWISB2JER7 տարբերակիչ ծածկագրով Եվրո արժույթով տեղաբաշխվող պարտատոմսերի 10,000,000 տեղաբաշխման ենթակա անվանական ծավալից տեղաբաշվել են 8,550,900 Եվրո անվանական ծավալով պարտատոմսեր: Եվրոյով չտեղաբաշխված պարտատոմսերը նախատեսվում է հետագայում տեղաբաշխել ծրագրային ազդագրի շրջանակում: Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ դոլար և Եվրո արժույթներով պարտատոմսերի տեղաբաշխումը մեկնարկել էր սույն թվականի հունիսի 1-ից, բաց բաժանորդագրության եղանակով:15.06.2023
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԸ ՎՃԱՐԵԼ Է ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆ

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2023թ-ի հունիսի 15-ին ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից իրականացվել է AMSWISB24ER1 (USD) տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարում` անվանական արժեքի 3.375%-ի չափով:15.06.2023
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՐՎԵԼ ԵՆ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ

Սույն թվականի հունիսի 15-ին մարվել է 15.06.2018թ-ին թողարկված 10,000,000 եվրո ընդհանուր ծավալով AMSWISB25ER8 տարբերակիչ ծածկագրով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը:14.06.2023
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԻ ՀՀ ԴՐԱՄՈՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՂԱԺԱՄ ՏԵՂԱԲԱՇԽՎԵԼ ԵՆ

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ վաղաժամ տեղաբաշխվել է Բանկի` AMSWISB2HER1 տարբերակիչ ծածկագրով թողարկման պարտատոմսերի հերթական ծավալը՝ 6 մլրդ ՀՀ դրամի չափով, որի տեղաբաշխումը մեկնարկել էր սույն թվականի հունիսի 1-ից և նախատեսված էր մինչև 2023թ․ հուլիսի 31:
1 2 3 4 5 ... 29