Նշանակալից մասնակիցներ

Բանկի 14,588 (տասնչորս հազար հինգ հարյուր ութսունութ) հատ սովորական բաժնետոմսերի (87.53%) սեփականատեր է հանդիսանում առևտրային գործունեություն իրականացնող «Էյչ-Վի-Էս Հոլդինգ» ՋիէմբիԷյչ-ը, իսկ 2,079 (երկու հազար յոթանասունինը) հատ սովորական բաժնետոմսերի (12.47%) սեփականատեր է հանդիսանում առևտրային գործունեություն իրականացնող «ՖՄՏՄ Դիստրիբյուշն» ՍՊԸ-ն:

16,667 (տասնվեց հազար վեց հարյուր վաթսունյոթ) հատ սովորական բաժնետոմսերով (100.00%) Վարտան Սիրմակեսը «Էյչ-Վի-Էս Հոլդինգ» ՋիէմբիԷյչ-ի և «ՖՄՏՄ Դիստրիբյուշն» ՍՊԸ-ի միջոցով հանդիսանում է անուղղակի նշանակալից մասնակից։

2,079 (երկու հազար յոթանասունինը) հատ սովորական բաժնետոմսերով (12.47%) «Խրոնո Սթար Անդամների Միջազգային Խումբ Ֆրանկ Մյուլլեր» ՋիէմբիԷյչ-ը «ՖՄՏՄ Դիստրիբյուշն» ՍՊԸ-ի միջոցով հանդիսանում է անուղղակի նշանակալից մասնակից: