Նախկին տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ

 • 2020 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  7.36 MB download PDF file
 • 2019 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  1.41 MB download PDF file
 • 2018 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  2.21 MB download PDF file
 • 2017 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  825 KB download PDF file
 • 2016 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  32MB download PDF file
 • 2015 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  1.60MB download PDF file
 • 2014 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  5.51MB download PDF file
 • 2013 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  4.97MB download PDF file
 • 2012 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  1.74MB download PDF file
 • 2011 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  1.17MB download PDF file
 • 2010 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  600 KB download PDF file
 • 2009 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  1024KB download PDF file
 • 2008 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  1868MB download PDF file
 • 2007 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  2201KB download PDF file
 • 2006 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  563KB download PDF file
 • 2005 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  468KB download PDF file
 • 2004 թ.-ի գործունեության արդյունքներ 
  602KB download PDF file