«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ  ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ10,000,000,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ200,000 հատ
Անվանական արժեք50,000 ՀՀ դրամ
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն8.50% / կիսամյակային
Շրջանառության ժամկետ72 ամիս /մարման օր 28/09/2026/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Մանրամասն տեղեկատվություն