«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ6,000,000,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ120,000 հատ
Անվանական արժեք50,000 ՀՀ դրամ
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն11.75% / կիսամյակային
Շրջանառության ժամկետ48 ամիս /մարման օր 01/06/2027/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Մանրամասն տեղեկատվություն