«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ  ՅՈԹԵՐՈՐԴ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ6,000,000,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ120,000 հատ
Անվանական արժեք50,000 ՀՀ դրամ
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն11.5% / կիսամյակային
Շրջանառության ժամկետ5 տարի /մարման օր 24.05.2023/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ