«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ6,000,000 ԱՄՆ դոլար
Թողարկման քանակ60,000 հատ
Անվանական արժեք100 ԱՄՆ դոլար
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն6.0% / կիսամյակային
Շրջանառության ժամկետ48 ամիս /մարման օր 01/06/2027/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Մանրամասն տեղեկատվություն