«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ9,400,000 Եվրո
Թողարկման քանակ94,000 հատ
Անվանական արժեք100 Եվրո
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն4.5% / կիսամյակային
Շրջանառության ժամկետ48 ամիս /մարման օր 01/06/2027/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Մանրամասն տեղեկատվություն