«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ8,550,900 Եվրո
Թողարկման քանակ85,509 հատ
Անվանական արժեք100 Եվրո
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն4.5% / կիսամյակային
Շրջանառության ժամկետ48 ամիս /մարման օր 01/06/2027/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Մանրամասն տեղեկատվություն