«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ  ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ3,000,000 Եվրո
Թողարկման քանակ30,000 հատ
Անվանական արժեք100 Եվրո
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն4.0% / կիսամյակային
Շրջանառության ժամկետ48 ամիս /մարման օր 02/05/2023/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ