«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ  ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ6,000,000,000 ԱՄՆ դոլար
Թողարկման քանակ60,000 հատ
Անվանական արժեք100 ԱՄՆ դոլար
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն6.5% / կիսամյակային
Շրջանառության ժամկետ7 տարի /մարման օր 23.05.2025/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Մանրամասն տեղեկատվություն