Նորություններ

ԱՄԲՈՂՋԱՊԵՍ ՏԵՂԱԲԱՇԽՎԵԼ ԵՆ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԻ ԱՄՆ ԴՈԼԱՐՈՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ

27.02.2024

Սիրով տեղակացնում ենք, որ վաղաժամ տեղաբաշխվել է Բանկի AMSWISB2IER9 տարբերակիչ ծածկագրով թողարկման պարտատոմսերի ամբողջ ծավալը՝ 4 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով, որի տեղաբաշխումը մեկնարկել էր 2023 թվականի դեկտեմբերի 4-ից:

Պարտատոմսերը տեղաբաշխվել են հրապարակային տեղաբաշխման եղանակով, բաց բաժանորդագրությամբ:

Տեղաբաշխված պարտատոմսերի հիմնական պայմաններն են՝

•տեղաբաշխման ծավալը՝ 4,000,000 ԱՄՆ դոլար,

•մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը՝ 100 ԱՄՆ դոլար,

•պարտատոմսերի քանակը՝ 40,000 հատ,

•արժեկտրոնային եկամտաբերությունը՝ տարեկան 6.00%,

•արժեկտրոնի վճարման պարբերականությունը՝ կիսամյակային,

•շրջանառության ժամկետը՝ 4 տարի:

Ներկայումս շրջանառության մեջ գտնվող 11 թողարկումներ (6 թողարկումները արտահայտված են ԱՄՆ դոլարով, 3-ը՝ ՀՀ դրամով և 2-ը` եվրոյով) ցուցակված են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում:

Պարտատոմսերի իրացվելության ապահովման նպատակով Բանկը մշտապես օգտվում է շուկա ստեղծողի ծառայություններից՝ ապահովելով Բորսայի առևտրային նստաշրջաններում պարտատոմսերի երկրողմանի գնանշումները:

Տեղեկացնում ենք նաև, որ ներկայումս ընթացքի մեջ է Եվրո արժույթով պարտատոմսերի տեղաբաշխումը, որը նախատեսված է մինչև 2024թ. ապրիլի 30-ը:

Եվրո արժույթով պարտատոմսերի հիմնական պայմաններն են`

• հերթական տեղաբաշխման ծավալը՝ 1,449,100 Եվրո,

• մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը՝ 100 Եվրո,

• պարտատոմսերի քանակը՝100,000 հատ,

• արժեկտրոնային եկամտաբերությունը՝ տարեկան 4.50%,

• արժեկտրոնի վճարման պարբերականությունը՝ կիսամյակային,

• շրջանառության ժամկետը՝ 4 տարի:


Բոլոր Նորությունները