Նախկին եռամսյակային հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ 
Հաշվեկշիռ
IV | 2020 |  340.7 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
IV | 2020 |  421.1 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
IV | 2020 |  439.1 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
IV | 2020 |  537.6 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
IV | 2020 |  401 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
IV | 2020 |  326.5 KB   download PDF file